Musebirds

Proje Tasarımı ve İş Geliştirme,
Seyahat ve Havacılık Ürünleri Tasarımı,
Toplumsal Fayda, Dayanışma, Sosyal Girişim,
Kültür İşleri…

Proje Tasarımı ve İş Geliştirme

Akdeniz Kültürü ve Ticaret Müzesi

Proje, Akseki üzerinden tanımlanan yerelin-bölgenin gelişim ve dönüşümü, genç nüfusun bölgeye yönelik ilgi ve bağının kurulması, istihdam üretimi, gelirlerin artırılması, kültürel, tarihi ve doğal mirasın korunması ve değerlendirilmesi, bölgenin bilinirliğinin ve itibarının geliştirilmesine doğrudan ve dolaylı başat katkılar sağlamasına yönelik olarak, müzenin ve olası faaliyetlerinin, işlevlerinin tanımlanması, içinde müze-kütüphane ve kooperatif faaliyetleri bütünlüğünü barındıran makro plan oluşturmaktır.

(AKSEKİ) Amaç, Akseki bölgesinin bir program kapsamında gelişim ve dönüşümü, genç nüfusun bölgeye yönelik ilgi ve bağının kurulması, istihdam üretimi, gelirlerin artırılması, kültürel, tarihi ve doğal mirasın korunması ve değerlendirilmesi, bölgenin bilinirliğinin ve itibarının geliştirilmesidir.

(MÜZE) Amaç, başat unsur olarak en yüksek itibar ve markalaşma, işbirlikleri ve ortaklıklar tesisi, bölge, Türkiye ve daha geniş coğrafi alanlarda bilinirlik, pek çok yeni etkinlik olanağı üretme kapasitesinden beslenen dinamizmi ve diğer faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal itibar ve talep yaratabilme olanaklarıyla müzenin bölgesel gelişim programının merkezinde konumlanması ve işlev görmesidir.

Akdeniz Ticaret Kültürü Müzesi temel olarak Akdeniz coğrafyasının tüm somut ve soyut ticaret kültürü unsurlarını barındırmaya, Ticaret Kültürü konsepti ile bütün olarak bir ilk olmaya, Akdeniz Coğrafyasında çoklukla tarihi perspektifle ele alınan, dönemlere dair etnografik ve bilimsel sunumlardan oluşan, bu yanıyla da sadece geçmişe ait bir değer olarak konumlandırılan Akdeniz bölgesinin dünyaca bilinen değeri, tarihteki önemi ve günümüzdeki devamını, değerini barındıran bir konu çeşitliliğine ve sürekliliğine talip olacaktır. Müze ve kütüphane 2024 yılında tamamlanacaktır.

Ulusal Müzeler / İş Geliştirme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm müzeler için gelirlerinin artırılması, ticari alan ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve gelir üreten iş modelleri tasarlandı. Bilet satış yönetimi, Müze Kart, Ziyaretçi Yönetimi, Kültürel nitelikli ve geleneksel ürün satış alanları ve yiyecek içecek alanlarını da kapsayan çalışma ile ziyaretçi artışı, nitelikli tanıtım, gelir kayıp ve kaçaklarının engellenmesi ve Bakanlığın müze gelirlerinde çok önemli artışlar sağlandı.

Sınır Kapıları Modernizasyon Projesi / İş Geliştirme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle üstlenilen Türkiye’nin kara sınır kapılarının modernizasyonu projesi kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı / Bulgaristan, Hamzabeyli Sınır Kapısı / Bulgaristan, İpsala Sınır Kapısı (Yunanistan), Habur Sınır Kapısı (Irak), Cilvegözü Sınır Kapısı / Suriye, Sarp Sınır Kapısı / Gürcistan sınır kapılarındaki mevcut gelir alanlarının geliştirilmesi, yeni gelir alanları yaratılması çerçevesinde; akaryakıt satışı, gümrük hattı dışı eşya satışı, yiyecek içecek alanları ve diğer gelir üreten hizmet alanlarına ilişkin tüm ticari faaliyetlerin modellenmesi, ihalenin modellenmesi, şartname ve sözleşmelerin hazırlanması ve ihale süreçlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda gelirlerin TOBB lehine konsolide edilmesi sağlanmıştır.

Havalimanları / İş Geliştirme

Yap-İşlet-Devret modeliyle DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) tarafından ihale edilen Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali için mevcut gelirlerin artırılması ile yeni gelir ve hizmet alanları yaratılması, terminal yatırımcılarının işletme süreleri içinde en yüksek gelirin elde edilebilmesine yönelik olarak İş Geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Seyahat ve Havacılık

Seyahat ve Havacılık alanlarında #contentmentdesign ekseninde, teknoloji temelli ürün ve hizmetler tasarlıyoruz.

Contentment is a Right / Memnuniyet Hakkı, ticari veya kamusal fark etmeksizin tüm ürün ve hizmet alanlarında; yasaların, kamu kurumlarının, şirketlerin vatandaşın, kullanıcının, müşterinin; kişinin memnuniyetini daha fazla önemsemeleri hedeflemektir. Contentment is a Right / Memnuniyet Hakkı, kişinin kağıt üzerinde, anayasalar, yasalar, hasta hakları, müşteri hakları, kullanıcı, yolcu hakları gibi genel ve spesifik metin ve uygulamalarda hak olarak tanımlanmış olmakla birlikte kişinin bilmediği, baş edemediği ve alamadığı haklarının sınırlarını genişletmek; memnuniyeti bir kişi hakkı olarak tesis etmektir. Contentment is a Right / Memnuniyet Hakkı; adalet, eşitlik, özgürlük ve dayanışmanın gündelik dilimizdeki ve yaşamlarımızdaki olağan karşılıklarıdır. Contentment is a Right / Memnuniyet Hakkı, kişinin iyilik haline katkıdır.

“Contentment is a Right”; aims to be taken into consideration of “contentment” in all product and service areas, laws, public institutions, companies, citizens, users, customers regardless of whether it is commercial or public,

Expanding the limits of the written rights which are usually not known, although it is defined as a right in general and specific practices such as constitutions, laws, patient rights, customer rights, user and passenger rights; to make “contentment” a human right.

“Contentment Right” is the usual equivalent of justice, equality, freedom and solidarity in our everyday language and our lives.

“Contentment Right” is a contribution to one’s well-being.

Don’t let delays ruin your trip

UrbanBirds is an innovative instant compensation product for flight delays.

When you add UrbanBirds to your Flight Ticket you will recieve an instant voucher for Uber in case of specified delay.

With no claim, no paper work, no boring phone calls and no exclusion.

Urbanbirds also provides, recommendations for your destinantion and passenger/flight rights service in case of flight delays over 3 hours or cancelled of flights. Now just relax and sit back! We will be tracking your flight in real time and inform you about your flight after landing.

For more info visit our website.

With an additional small fee to flight ticket, ticketbirds comforts the passenger before, during and after the flight against the possible mishaps that may occur.

What does Ticketbirds cover?

You might miss your flight!

Things may not go as planned; You might get sick, or have an accident on the way to airport or there may be a disruption on public transport.

Flight Delays!

There might be traffic in the air, and a long queue on the runway.
It starts snowing or raining suddenly…

Lost Luggage!

Aside from a delay on your baggage, it might not be found at all. While tens of thousands of baggages are carried from one location to another without any problem every day, that million-to-one chance might happen to you.

For more info visit our website.

It is a flight notification service for travelers and their loved ones. Birdwatcher keep travelers updated about the details of their flight and also informs their friends & family and airport pickupers. Still in progress will be avaliable soon.
A new way of luggage tracking and compensation of lost luggage. Will be avaliable soon.

A delayed bag or arriving too late to your destination can sometimes ruin your entire trip. In particular, the fear of «missing a flight» is the number one concern of any passenger regardless of nationality, sex, age and etc.

An innovative insurance design against travel insurance’s long exception lists, non-digital and non-auto solutions, and inaccessible attitudes.

kültür, şehirler, şehir koleksiyonları,

kültür varlıkları, el sanatları, marka kent, somut olmayan kültürel miras ve tasarım projeleri.

Paşabahçe Mağazaları için Butik Koleksiyon Danışmanlığı,

İstanbul serisi ürün tasarımları, İstanbul Şekeri işbirlikleri ve Omnia Proje tasarımı-yönetimi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı DÖSİMM’in geleneksel el sanatları biriminin (GES) yeniden yapılandırılması, işlevlerinin geliştirilmesi, yeni ürün-üretim-pazarlama modelleri geliştirilmesi.

Kütahya Porselen ile İstanbul’da Yaşama Sanatı koleksiyonumuzun porselen üretim ve pazarlama işbirliği.

İstanbul, Mersin ve Sakarya için marka kent, destinasyon, koleksiyon, tanıtım ve içerik stratejileri alanlarında çalışmalar.

Omnia

Paşabahçe Koleksiyonları

İstanbul Şekeri

Ges

Mersin

İstanbul’da Yaşama Sanatı

Sakarya

Sosyal Girişim

Yalnız Değilsin is a Psychological Support Platform that provides free online therapy services.

The Individuals who already struggles with the difficulties in life became more complex during pandemic days and also a large number of individuals who have not suffered psychologically until now, started to show symptoms compatible with anxiety disorder and depression.

We know that the best cure for fear,anxiety and the isolation of the individuals is hope, love and solidarity.

Yalnız Değilsin was founded during 2020’s Pandemic Days for contributing to reduce the impact of social trauma on individuals with the participation of voluntary Therapists who believe in collectivity and solidarity.

*You are not alone.

For more info visit our website.

Design In Istanbul

design in istanbul, yaşamımıza daha fazla saygı, zerafet, incelik ve iyilik katabilmek için;
insan, toplum, doğa, kent ve yaşam için değer üretimindeki olanakları ile
zanaata, sanata ve tasarıma yeni söz alanları açılması;
farklılıklarla bir arada yaşayarak dayanışmayı, özgürlüğü ve yaratıcılığı egemen kılma;
değişken, katmanlı, belirsiz, geçişken, sınırlı ya da iç içe ilişki alanlarıyla zanaat, sanat ve tasarımın bir kolektif olarak gelenek-bugün-gelecek derdine derman bulma;
ustalık-güzellik/estetik-işlevcilik ve üretim süreçlerinde kolektifliğin olanakları ile
zanaat, sanat ve tasarım arasındaki tarihi gerilim, mücadele ve çatışmadan barış çıkartma;
ve yaşamımızın her katmanına zanaat, sanat ve tasarımı entegre etme arayışıdır.